Alliansen for en rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) er en allianse som er opprettet med det siktemål å få forholdet mellom narkotikalovgivningen og menneskerettighetene klarlagt.

Det er nå, 50 år siden verdens stater forpliktet seg til en politikk som tar sikte på utryddelsen av de illegale stoffene, blitt klart at forbudslinjen har et uoverkommelig forklaringsproblem målt opp mot sentrale menneskerettighetsprinsipper. Formålet med AROD er derfor følgende:

 

  • Vi gjør tilgjengelig informasjon som viser hvordan narkotikalovgivningen er uforenlig med menneskerettighetskonvensjonene.
  • Vi hjelper brukerne av de illegale stoffene å forstå hvordan forbudslinjen forbryter seg mot rettighetsbildet deres, og hvordan de, ved å stå opp for sine rettigheter, kan være med å forandre lovgivningen.

  • Vi gjør hva vi kan for at våre offentlige tjenestemenn skal ta den rettighetsorienterte debatten på alvor. Dette gjør vi på følgende måte: (1) Vi viser dem hvordan dagens ruspolitikk er uforenlig med menneskerettighetsbestemmelsene; (2) Vi gjør dem oppmerksomme på ansvaret de har for å bidra til at forholdet mellom menneskerettighetskonvensjonene og forbudslinjen blir seriøst utredet; (3) Vi presenterer dem fem spørsmål som må besvares til en uavhengig, upartisk og kompetent kommisjons tilfredsstillelse for at forbudslinjen skal kunne fortsette; Og (4) vi ber dem sørge for at den rettighetsorienterte debatten får den oppmerksomheten den har krav på når FNs Generalforsamling skal ha en spesialsesjon om ruspolitikken i 2019.

 

Om du vil vite mer om dette og hvorfor det er så viktig at vi som samfunn tar den rettighetsorienterte debatten på alvor er dette nettsiden for deg. Følg oss på FACEBOOK!